vinster i välfärden

Inspiration för bättre vård

8 juni 2018

VÅRDA SKÅNE. Nej, Vårdföretagarna är inte namnet på ännu ett parti som ställer upp i valet den 9 september. Medlemsorganisationen har bara tagit sig för att skriva [...]

Dags för en ny rond om vinstförbud

20 april 2018

VÅRDA SKÅNE. Frågan om vinster i välfärden – att begränsa hur stora uttag som får göras från privata företag som driver skolor, ger vård eller omsorg – står [...]

Ute nu: Vårdfakta 2017

12 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Känslor blir ingen egentligen klokare av i debatten, hur bra eller mycket de än känns i magen. En känsla är en känsla, oavsett vad den grundar sig på. [...]

Den skånska välfärden debatteras

9 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Reepaluutredningen och förslagen om vinstbegränsning för välfärdsföretag är fortfarande en het politisk fråga – och kommer antagligen så [...]

Fritzon (S) duckar debatten

28 februari 2017

VÅRDA SKÅNE. Vid dagens regionfullmäktigesammanträde skulle Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD) diskuterat de risker som Region Skåne och skånska [...]

Malmö behöver fler friskolor

15 februari 2017

DEBATT. Snart löper remisstiden ut för Ilmar Reepalus (S) utredning som föreslår ett strypkoppel på privata välfärdsföretag i Sverige. En revolt mot utredarens [...]

”Vi ställer upp, Miljöpartiet”

13 februari 2017

DEBATT. Nej, det är inte rimligt med ett tak för hur många åsikter en politiker ska få torgföra, heller. Det klarar marknaden av att reglera. Blir det för många på [...]

Socialdemokraterna maximerar

10 februari 2017

VÄRNA SKÅNE. Ilmar Reepalus (S) delbetänkande om vinster i välfärden används nu till max av Socialdemokraterna i Skåne. Taktiken tycks vara att om man har en ”bred [...]

Mer väsen om uteblivna remissvaret

31 januari 2017

VÄRNA SKÅNE. Det var inte bara Alliansledarna som blev förvånade över Henrik Fritzons (S) besked i förra veckan om att Region Skåne inte har för avsikt att besvara [...]
1 2 3