vårdval

Region Skåne i ljus från norr

17 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Moderaterna i Stockholms läns landsting har tröttnat på den rödgröna regeringens svartmålning av sjukvården i Stockholm. I en ny rapport har man [...]

”Ett långsamt farväl”

22 september 2017

DEBATT. Idag tar det rödgröna styret med hjälp av Sverigedemokraterna beslutet att riva upp MMS-vårdvalet i Skåne. MMS står för multimodal smärtbehandling som riktar [...]

Långsamt farväl av vårdval

20 juni 2017

DEBATT. Idag är tanken att vi i regionfullmäktige ska ta beslut om ett av vårdvalens framtid, nämligen det som kallas MMS, multimodal smärtbehandling. Jag vill börja [...]

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

1 februari 2017

VÅRDA SKÅNE. Idag rapporterar medier att hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt [...]
1 2 3 4