vårdplatser

Inte seriöst att hantera ekonomin så

19 september 2017

VÄRNA SKÅNE. – Det var en enig regionstyrelse som biföll vårt yrkande om att regionfullmäktige i dag skulle få både information om det ekonomiska läget och [...]

”Fundamentalt dålig styrning”

20 juni 2017

VÄRNA SKÅNE. Det var en ganska nöjd Henrik Fritzon (S) som inledde debatten om ekonomin efter årets första fyra månader i Region Skåne på regionfullmäktige (20/6). [...]

201 färre vårdplatser den här sommaren

19 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Sommarplaneringen i den skånska vården 2017 är nu redovisad. Den visar att antalet vårdplatser på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad [...]

(S)-kalerande överbeläggningar

3 februari 2017

När vårdplatserna är för få eller nyttjas ineffektivt uppstår överbeläggningar och utlokaliseringar. Konsekvenserna är kända och djupt problematiska; patienternas [...]

Ny spaning: Vården 2035

15 april 2016

VÅRDA SKÅNE. I veckan publicerades den första framtidsspaningen av tio i en kommande antologi från Sveriges Kommuner och Landsting om hälso- och sjukvård 2035. [...]

Alliansinitiativ mot vårdplatsbristen

21 september 2015

Bristen på vårdplatser på Region Skånes sjukhus kan till viss del förklaras av att många utskrivningsklara patienter ligger kvar för länge på vårdplatser som andra [...]
1 2