vårdplatser

Svåra tider i Helsingborg

31 augusti 2018

VÅRDA SKÅNE. Helsingborgs läkarsällskap bjöd torsdagen den 30 augusti in politiker för debatt. Situationen på Helsingborgs lasarett har länge varit [...]

Inte seriöst att hantera ekonomin så

19 september 2017

VÄRNA SKÅNE. – Det var en enig regionstyrelse som biföll vårt yrkande om att regionfullmäktige i dag skulle få både information om det ekonomiska läget och [...]
1 2