vårdgaranti

Vem är garanten för god vård?

26 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Under Alliansregeringen stod kampen mot vårdköer i fokus. Det diskuterades och togs fram verktyg för att vårdsökande snabbare skulle få den vård de [...]