Vård

Inspiration för bättre vård

8 juni 2018

VÅRDA SKÅNE. Nej, Vårdföretagarna är inte namnet på ännu ett parti som ställer upp i valet den 9 september. Medlemsorganisationen har bara tagit sig för att skriva [...]

Vården i första rummet

23 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Debatten om Region Skånes budget för år 2018 fortsätter på det pågående regionfullmäktigesammanträdet. Alliansens gemensamma budgetförslag [...]

E-hälsa som landvinningar i vården

9 maj 2017

Igår inleddes Health Tech i Malmö – vårens stora konferens om e-hälsa. Det är ett utmärkt initiativ som sätter ljus på den teknikutveckling som sker inom [...]

Fem år i sammandrag

4 april 2017

ANFÖRANDE. Carl Johan Sonessons (M) inledning i debatten om årsredovisningen på regionfullmäktige (4/4): ”Herr ordförande, Allt måste sättas i ett perspektiv [...]

(S)-kalerande överbeläggningar

3 februari 2017

När vårdplatserna är för få eller nyttjas ineffektivt uppstår överbeläggningar och utlokaliseringar. Konsekvenserna är kända och djupt problematiska; patienternas [...]

Region Skåne kan bättre

20 januari 2017

VÅRDA SKÅNE. Skånes universitetssjukhus har för andra året i rad hamnat näst sist (plats 6 av 7) i Dagens Medicins rankning (18/1) av landets universitetssjukhus. [...]
1 2 3