valrörelse

Strategier mot hot och hat

9 februari 2018

VÄRNA SKÅNE. Allt oftare lyfts frågan om att valrörelsen 2018 riskerar att bli smutsigare än tidigare. Ett exempel är hur politikerna har bemötts efter beslutet om [...]

Flytande väljare

1 februari 2016

Nu finns rapporten Flytande väljare på Statistiska centralbyråns hemsida. Där presenteras för första gången en sammanställning med fördjupade analyser av svensk [...]