valfrihet

Vårdvalens framgång

9 februari 2018

VÅRDA SKÅNE. Vid dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Sus hanterades en granskning av de skånska vårdvalen som gjorts på uppdrag av Region Skånes revisorer. Det är [...]

”Närmare vård i hela landet”

18 maj 2017

DEBATT. Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den. Oavsett var i landet eller vår region du bor. Idag ser vi tyvärr hur utvecklingen i många [...]

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

1 februari 2017

VÅRDA SKÅNE. Idag rapporterar medier att hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt [...]
1 2