val 2018

Flytande väljare

1 februari 2016

Nu finns rapporten Flytande väljare på Statistiska centralbyråns hemsida. Där presenteras för första gången en sammanställning med fördjupade analyser av svensk [...]