vägar

Region Skåne driver E6

27 oktober 2017

VÄRNA SKÅNE. På onsdagen träffade representanter för Sveriges regioner, bland annat de sydsvenska landstingen och regionerna infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och [...]

Skåne behöver mer fart

31 augusti 2017

Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen har kommit ut på remiss. För Skånes del är det en besvikelse, vilket inte bara drabbar skåningarna: [...]

Skåne kopplas via Ystad

25 april 2017

VÄRNA SKÅNE. Från Ystad går en av delarna av det europeiska transportnätet TEN-T från Östersjön till Adiatiska havet. Redan i dag förtjänar den uppmärksamhet, och [...]

Dr Trotz: Vägval i Rosenbad

16 september 2016

SATIR. Den rödgröna minoritetsregeringen kämpar på. Miljöpartiet når nya bottennivåer samtidigt som Socialdemokraterna inte verkar hämta sig. Bortom offentlighetens [...]

Alliansen ordnade järnväg och väg

1 mars 2016

Sedan Allians för Skåne grep in gav Region Skåne ett kraftfullt men balanserat remissvar till trafikverket inför arbetet med höstens riksdagsbeslut om infrastruktur. [...]

Vägpengar till superbuss

4 juni 2015

Regionstyrelsen antog (4/6) ett förslag till ändrad RTI-plan. Det handlar om något som formellt heter ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne [...]