underskott

Fortsatt svag ekonomi

26 oktober 2017

VÄRNA SKÅNE. I tisdags (24/10) spikade regionfullmäktige budgeten för 2018. Det är tyvärr en svag rödgrön budget som har antagits, åter byggd på ett överskott på [...]

Helårsprognosen: -854 miljoner kr

22 mars 2017

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter februari 2017 är nu klar. Den visar på fortsatt dålig kostnadskontroll, samtidigt som skatteintäkter [...]

Skåne i absoluta bottenträsket

8 november 2016

VÅRDA SKÅNE. Region Skåne är sämst i landet på att hålla i pengarna i hälso- och sjukvården. Det framgår av en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting [...]

Alliansens förslag i regionstyrelsen

25 april 2016

YRKANDE. Allians för Skåne noterar med tillfredsställelse att vårt initiativ på regionstyrelsens sammanträde den 7 april 2016 för att ta kontroll över Region Skånes [...]
1 2