Ulrika Axelsson

”Schysst skinka är svenskens val”

22 december 2017

DEBATT. Tack vare världens strängaste djurskydd är svenska grisar friskast i Europa. Och det lönar sig. För djuren, för miljön och för folkhälsan. Centerpartiet har [...]

”Närmare vård i hela Skåne”

10 november 2017

DEBATT. I våras skrev 573 primärvårdsläkare ett upprop till politikerna i Region Skåne för att uppmärksamma situationen om en hårt ansträngd primärvård – som [...]

”Krafttag för psykisk hälsa”

3 november 2017

DEBATT. Den psykiska ohälsan ökar allt mer i Sverige och i Skåne. Detta ställer stora krav på sjukvården och utgör en av vår tids största samhällsutmaningar. En [...]

”En landsbygd på lika vilkor”

30 mars 2017

DEBATT. Just nu pågår landsbygdskommitténs arbete med att sammanställa förslaget till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges [...]

”Närodlad politik för hela Skåne”

24 februari 2017

DEBATT. Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, var makten ska ligga och hur hela Skåne ska bli livskraftigt. Närodlad politik är också vardagsnära [...]

Folkomrösta om regionsammanslagningen

20 april 2016

DEBATT. 2015 tillsatte regeringen en utredning som hade som uppgift att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som i korthet skulle innebära att Sverige delas in [...]
1 2