tillväxt

Inte negativt med ökad trafik på E6

23 februari 2018

VÄRNA SKÅNE. I en debattartikel i Kvällsposten går Birgitta Södertun (KD) till angrepp mot de som inte vill ha fler filer på E6:an: E6 är Skånes pulsåder. Den måste [...]

Oförändrad skatt i Skåne

6 oktober 2017

VÄRNA SKÅNE. Det blev majoritet i region Skånes styrelse för att föreslå oförändrad skattesats på 10,69 skattekronor. Därmed röstades Socialdemokraternas och [...]

Opinionsbildning för skånska intressen

4 juli 2017

DEBATT. I en debattartikel på Aktuella frågor (30/6) argumenterar Länsstyrelsen Skåne genom sin länsöverdirektör Ola Melin, tillsammans med miljöpartisterna Dolores [...]

Svart måndag för Öresundsregionen

4 januari 2016

I dag (4/1) är första dagen för ID-kontrollerna på Kastrup. Protesterna från skånska politiker fortsätter oförtrutet. På Dagens Nyheters debattsida skriver 25 [...]

Skånetrafiken på fel spår

10 november 2015

Sedan regionens tillkomst har kollektivtrafiken varit en fjäder i Skånes hatt. Tack vare investeringar som Öresundsbron, Citytunneln, Västkustbanan och det finmaskiga [...]

Hela Skåne en mötesplats

14 augusti 2015

Skåne behöver samla sig till en strategi för tillväxt – det är den grund som krävs för framtiden. Och därmed det som måste prioriteras framöver. Varför inte ta [...]

Sony Mobiles varsel

9 mars 2015

1000 anställda varslas från Sony Mobile i Lund. Ett slag mot de anställda och konsulter som förlorar jobb och uppdrag, men också mot hela Skåne. En så stor neddragning [...]
1 2