superbussar

TV: Brett stöd om vägpengarna

16 juni 2015

Alliansen fick ju i regionstyrelsen igenom sitt förslag till omjustering av vägpengarna i RTI-planen, det är de statliga pengar Region Skåne bestämmer över. Och [...]

Vägpengar till superbuss

4 juni 2015

Regionstyrelsen antog (4/6) ett förslag till ändrad RTI-plan. Det handlar om något som formellt heter ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne [...]

Gradera inte ner superbussarna!

26 april 2015

– Lyssna på kommunerna och resenärerna! Det är budskapet i den fråga jag ställer till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) på tisdagens [...]

”Utarmning hotar kollektivtrafiken ”

22 februari 2015

På uppdrag av Skånetrafiken har nu ett så kallat Superbusskoncept tagits fram. Under paroller som bekvämlighet och image säger man sig vilja öka effektiviteten och [...]