smärtpatienter

Patienternas behov ignoreras av styret

1 december 2017

VÅRDA SKÅNE. Vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året avslutade det rödgröna styret, genom stöd av röster från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, [...]

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

1 februari 2017

VÅRDA SKÅNE. Idag rapporterar medier att hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt [...]