skatteunderlag

Väsentligt högre skattekraft i Skåne

26 augusti 2016

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter årets första sju månader är nu klar. Resultatet så långt är 133 miljoner kronor sämre än vad [...]