Skåne

Ålahuen som klyddar

17 augusti 2017

VÄRNA SKÅNE. Biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab har meddelat att Region Skåne ska undvika att flagga med den rödgula skånska flaggan samtidigt som den svenska [...]

Det blev ett nej till färre politiker

17 mars 2017

Moderaternas motion ”Minska antalet ledamöter i regionfullmäktige” avslogs under torsdagens regionstyrelsesammanträde. Motiveringen var bland annat att det [...]

Rädda Ängelholms sjukhus

31 januari 2017

VÅRDA SKÅNE. I förra veckan höll Alliansen i Region Skåne och Ängelholm ett öppet möte om att ryggkirurgin på Ängelholms sjukhus ska stoppas. De över 100 [...]
1 2 3 5