sjukvårdsnämnd Sus

Cancervård utan styrfart

24 november 2017

VÅRDA SKÅNE. – Nu har vi medicinskt icke försvarbara väntetider. Den som har en medelriskcancer som vi normalt ska operera inom sex veckor får nu vänta i fyra [...]

”Dags att hägna in sjukhusområdena”

24 augusti 2017

DEBATT. Att veta att man får vård när man behöver det gör att man känner sig trygg. Allt som rubbar den vissheten är sådant som vi som sjukvårdspolitiker måste [...]

Allians för Skåne förbättrar Sus

22 april 2016

DEBATT. Mer eHälsa, bättre vård för KOL- och hjärtsviktspatienter, bättre omhändertagande av kroniskt sjuka, och bättre nyttjande av operationssalar är några av de [...]

Passivt styre av Sus

28 maj 2015

Det ekonomiska resultatet för sjukvårdsnämnd Sus för januari-april 2015 har nu presenterats. Resultatet ligger 164 miljoner kronor sämre än budget. Prognosen för [...]