sjukvårdsnämnd sund

Mer medborgardialog med skåningarna!

13 december 2015

På regionstyrelsens sammanträde den 10 december skulle de fatta beslut om att godkänna utvärderingen av Malmöfestivalen 2015 samt att Region Skåne även skall närvara [...]