sjukhus

”Mångfald stärker vården”

9 november 2017

DEBATT. Den skånska vården är ur många synpunkter mycket bra. Vårdpersonalen gör en mängd fina insatser och det finns avancerad teknisk utrustning. Det stora problemet [...]

Privata sjukhus populärt debattämne

27 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Socialdemokraterna i Region Skåne går till koordinerad attack på insändarsidorna i flera av Skånes tidningar. Det som upprör är Alliansens förslag [...]

Oro för patientsäkerheten

16 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, har lämnat in en formell fråga till regionfullmäktige, som går av stapeln på tisdag. I [...]

Investeringar kräver budgetkoll

4 april 2017

Illustration av hur den planerade nya sjukhusbyggnaden i Malmö skulle kunna se ut. VÅRDA SKÅNE. Är det Henrik Fritzons mening att regionfullmäktige någon gång under [...]

Låt fler sjukhus drivas privat

16 maj 2016

DEBATT. Det är inte bara sjuksköterskor på CSK i Kristianstad som har sagt upp sig på grund av missnöje med sin arbetssituation. Från hela landet rapporteras det om [...]

Röda regionstyret sänder dubbla signaler

1 februari 2016

Region Skåne är en jätteorganisation i medborgarnas tjänst: 33 000 anställda och mer än 35 miljarder kronor i budget. Ska regionen fungera som tänkt krävs ordning och [...]
1 2