regionstyrelsen

Det blev ett nej till färre politiker

17 mars 2017

Moderaternas motion ”Minska antalet ledamöter i regionfullmäktige” avslogs under torsdagens regionstyrelsesammanträde. Motiveringen var bland annat att det [...]

Alliansen fick igenom förslag

26 april 2016

VÄRNA SKÅNE. Av de sju tilläggsyrkanden som Alliansen gjorde på det extrainsatta sammanträdet med regionstyrelsen i dag i ärendet för att ta kontroll över Region [...]