Fler inför avgift för ambulansvård

VÅRDA SKÅNE. I Allians för Skånes budgetförslag till 2018 föreslogs att en ambulanssjukvårdsavgift...

Read More