Region Skpne

Bättre ekonomi med Sveriges lägsta skatt

13 december 2016

VÄRNA SKÅNE. Ekonomiuppföljningen i Region Skåne efter november är nu publicerad. Fortfarande missas budgetmålet med ett par hundra miljoner (193), trots att ribban är [...]