psykiatri

”Krafttag för psykisk hälsa”

3 november 2017

DEBATT. Den psykiska ohälsan ökar allt mer i Sverige och i Skåne. Detta ställer stora krav på sjukvården och utgör en av vår tids största samhällsutmaningar. En [...]

Inför internetbaserad KBT i Skåne

18 april 2017

VÅRDA SKÅNE. Centerpartiet i Region Skåne har idag lämnat in en motion till regionfullmäktige om att införa internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) i Region [...]

KD begär svar om psykiatrin

24 mars 2017

VÅRDA SKÅNE. För ett par år sedan införde Region Skåne, på kristdemokratiskt initiativ, så kallade så kallade Första linjen-mottagningar för barn och unga med [...]

Viktigt med psykiatriambulans i Skåne

10 augusti 2016

DEBATT. Psykisk ohälsa drabbar allt fler i vårt samhälle och så även akuta psykiska sjukdomstillstånd som drabbar hårt när de inträffar. Vid akuta tillstånd är [...]
1 2 3