prognos

Sämsta prognosen under mandatperioden

15 augusti 2018

VÄRNA SKÅNE. Så har då Region Skåne (15/8) publicerat månadsuppföljningen efter halvårsskiftet 2018. Denna uppvisar en prognos för helåret som är 772 miljoner [...]

Sämre utfall, bättre prognos

19 juni 2018

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter maj 2018 har nu publicerats (19/6). Den visar på ett mindre hoppfullt utfall än tidigare, kurvan vänder [...]

Fritzon på väg till Blåkulla?

2 april 2015

I dag presenterades slutligen den kraftigt försenade ekonomiuppföljningen för februari i Region Skåne. Prognosen är illavarslande. – Den goda ekonomiska hushållning [...]

Region Skånes ekonomi mörkas

1 april 2015

Trots att vi nu är inne i april har Socialdemokraterna och Miljöpartiet ännu inte presenterat någon fullständig ekonomisk månadsuppföljning för Region Skåne för [...]