partiledardebatt

Ansvar och ansvarslöshet

26 oktober 2015

Det var en spretig partiledardebatt med tydliga inslag av käbbel som inledde budgetdebatten vid det pågående regionfullmäktigesammanträdet som avslutas i morgon kväll. [...]