motioner

Fortsatt kamp för fyrhjulsdriven ambulans

19 september 2017

VÅRDA SKÅNE. Idag behandlade regionfullmäktige en KD-motion om att kartlägga behovet av fyrhjulsdrivna ambulanser och att ta fram en konkret plan för hur behovet skall [...]

Ge de sköraste en värdig vård

23 augusti 2016

VÅRDA SKÅNE. Idag (23/8) lämnar Kristdemokraterna i Region Skåne in en motion till regionfullmäktige med rubriken “Digitalisering av SIP”. SIP står för samordnad [...]