MMS

Region Skåne informerar inte om vårdval

12 januari 2018

VÅRDA SKÅNE. De senaste veckorna har debatten gått hög i Kristianstadsbladet efter en nyhetsartikel om att Region Skåne aktivt marknadsför sina egna vårdcentraler [...]

Patienternas behov ignoreras av styret

1 december 2017

VÅRDA SKÅNE. Vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året avslutade det rödgröna styret, genom stöd av röster från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, [...]

Vad händer med vårdval MMS?

24 november 2017

VÅRDA SKÅNE. Regionfullmäktige beslutade 20 juni 2017 att återremittera ärendet om att gå från vårdval till upphandling för multimodal smärtbehandling, MMS. Det [...]

”Ett långsamt farväl”

22 september 2017

DEBATT. Idag tar det rödgröna styret med hjälp av Sverigedemokraterna beslutet att riva upp MMS-vårdvalet i Skåne. MMS står för multimodal smärtbehandling som riktar [...]

Långsamt farväl av vårdval

20 juni 2017

DEBATT. Idag är tanken att vi i regionfullmäktige ska ta beslut om ett av vårdvalens framtid, nämligen det som kallas MMS, multimodal smärtbehandling. Jag vill börja [...]