Mikael Rubin

Mer vård i Trelleborg!

20 juli 2017

DEBATT. Låt sjukhuset i Trelleborg bli en av nycklarna för att åtgärda den låsta situationen med överbeläggningar. Vi vill snarast utreda möjligheten att återstarta [...]