Martin Andersson

Kompensera Skåne med utbyggd E6!

7 september 2018

VÄRNA SKÅNE. De skånska motorvägarna är hårt trafikerade och i stort behov av utbyggnad. Olyckor med påföljande köbildningar, förlängda restider och trängsel [...]