Maria Nilsson

Häxjakt på privata vårdgivare

25 maj 2015

I dag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Ett av förslagen, från minoritetsstyret med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är att en väl [...]

Vårdval ger bättre tillgänglighet  

20 april 2015

85 procent av de svarande skåningarna vill ha fler vårdval. Skåningarna vill själva kunna bestämma hur och när de ska få vård. Region Skåne bedriver ögonsjukvård [...]