”De små sjukhusen i Skåne måste specialiseras.”

DEBATT. Det rödgröna styrets tro på stordrift och centralisering avspeglas i en mängd händelser...

Read More