Lars-Ingvar Ljungman

Ta vårdansvar från Region Skåne!

14 december 2016

DEBATT. Det är något sjukt med den svenska sjukvården. Trots att vården har mer resurser än någonsin tidigare, och trots att tillgången på personal – i alla [...]

Ett moderat nej till storregion

26 februari 2016

På måndag (29/2) ska Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C) i Indelningskommittén avge lägesrapport till regeringen. Uppdraget är att förändra Sveriges [...]