Lars Hansson

Öka möjligheterna till biljettköp

20 april 2017

DEBATT. Hela Skåne förtjänar en pålitlig och klimatsmart kollektivtrafik – och den ska vara tillgänglig oavsett var i regionen man bor, arbetar eller studerar. [...]

Ett laglöst Skåne?

13 januari 2017

DEBATT. Jag har arbetat på en brottsbekämpande myndighet i över 40 år, varit verksam som politiker under 20 år och ställer nu följande fråga. Vad är det för [...]

(S)laget mot landsbygden fortsätter

26 maj 2016

DEBATT. Detta är en av de nu närmast oräkneliga debattartiklar som handlar om att landsbygdens kollektivtrafik är under ett ständigt hot från Region Skånes styrande [...]
1 2