landsting

”Värna patienter, inte landstingen”

7 september 2018

DEBATT. Svensk sjukvård styrs av 21 regioner och landsting. Är det verkligen en optimal organisation för en kunskapsintensiv och komplex verksamhet? Resultaten talar för [...]