läkarförbundet

Samtal om framtidens sjukvård i Skåne

13 april 2018

Idag 13 april träffades företrädare för Allians för Skåne och läkarförbundet för att prata om hur man gemensamt kan skapa förutsättningar för en tillgänglig och [...]

Givande möte med Sveriges Läkarförbund

18 augusti 2016

VÅRDA SKÅNE. Sveriges Läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren besökte i dag Malmö och träffade företrädare för Allians för Skåne. Det finns en samsyn kring [...]