kostnadsutveckling

Svårbedömda ekonomiska besked

26 april 2018

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter första kvartalet 2018 uppvisar märkliga siffror. Å ena sidan är utfallet efter tre månader tämligen [...]

S/MP berättar bara halva bilden

16 mars 2017

VÄRNA SKÅNE. Vid årsskiftet hade halva mandatperioden passerat. För några dagar sedan firade (?) det rödgröna styret detta genom att sammanställa en halvtidsrapport. [...]

Bättre ekonomi med Sveriges lägsta skatt

13 december 2016

VÄRNA SKÅNE. Ekonomiuppföljningen i Region Skåne efter november är nu publicerad. Fortfarande missas budgetmålet med ett par hundra miljoner (193), trots att ribban är [...]

Skåne på väg åt fel håll

13 oktober 2016

DEBATT. Uppföljningen i Region Skåne efter åtta månaders verksamhet under 2016 visar alltjämt på en oroväckande utveckling. Både ekonomiskt och [...]

Väsentligt högre skattekraft i Skåne

26 augusti 2016

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter årets första sju månader är nu klar. Resultatet så långt är 133 miljoner kronor sämre än vad [...]

Alliansens förslag i regionstyrelsen

25 april 2016

YRKANDE. Allians för Skåne noterar med tillfredsställelse att vårt initiativ på regionstyrelsens sammanträde den 7 april 2016 för att ta kontroll över Region Skånes [...]

Fortsatt röda siffror

18 december 2015

Ekonomin i Region Skåne visar efter november 2015 på en svag förbättring. Nettokostnadsutvecklingstakten har sjunkit till 5,6 procent, jämfört med efter oktober månad [...]