Ing-Marie Nilsson-Axelsson

Patienternas behov ignoreras av styret

1 december 2017

VÅRDA SKÅNE. Vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året avslutade det rödgröna styret, genom stöd av röster från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, [...]

”Grunden i vården krackelerar”

25 augusti 2017

DEBATT. När grunden krackelerar svajar hela bygget. Primärvårdens brister skapar problem i hela sjukvårdssystemet. Mest uppenbart blir det på akutmottagningarna med [...]

6 370 ledamöter i regionfullmäktige?

4 april 2017

VÄRNA SKÅNE. Region Skåne behöver enligt lag inte ha fler ledamöter i regionfullmäktige än 101. Ändå har regionen sedan dess bildande valt att ha 149, ursprungligen [...]

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

1 februari 2017

VÅRDA SKÅNE. Idag rapporterar medier att hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt [...]
1 2