hyrpersonal

Svårbedömda ekonomiska besked

26 april 2018

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter första kvartalet 2018 uppvisar märkliga siffror. Å ena sidan är utfallet efter tre månader tämligen [...]

Fortfarande för hög hyrkostnad

10 maj 2017

VÅRDA SKÅNE. Av en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting framgår att kostnaden för hyrpersonal i Region Skåne minskar i förhållande till förra året. [...]

Helårsprognosen: -854 miljoner kr

22 mars 2017

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter februari 2017 är nu klar. Den visar på fortsatt dålig kostnadskontroll, samtidigt som skatteintäkter [...]

S/MP berättar bara halva bilden

16 mars 2017

VÄRNA SKÅNE. Vid årsskiftet hade halva mandatperioden passerat. För några dagar sedan firade (?) det rödgröna styret detta genom att sammanställa en halvtidsrapport. [...]

Bättre ekonomi med Sveriges lägsta skatt

13 december 2016

VÄRNA SKÅNE. Ekonomiuppföljningen i Region Skåne efter november är nu publicerad. Fortfarande missas budgetmålet med ett par hundra miljoner (193), trots att ribban är [...]

Bidragsberoende Region Skåne

20 oktober 2016

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter september 2016 är nu klar. Det samlade resultatet har förbättrats något, men långtifrån tillräckligt [...]

Skåne på väg åt fel håll

13 oktober 2016

DEBATT. Uppföljningen i Region Skåne efter åtta månaders verksamhet under 2016 visar alltjämt på en oroväckande utveckling. Både ekonomiskt och [...]

Kraftigt ökade personalkostnader

13 november 2015

Den drastiska åtgärden att nattetid stänga akutmottagningen på universitetssjukhuset i Lund för ambulanser under sommaren 2015 ”har inte medfört några hittills [...]

Konkurrensverket rekommenderar

15 oktober 2015

Kostnaderna för hyrläkare i vården har rasat i höjden, både i Skåne och landet i övrigt, rapporterar Ekot med anledning av en rapport från Konkurrensverket. [...]