hälso- och sjukvårdsavtalet

Ge de sköraste en värdig vård

23 augusti 2016

VÅRDA SKÅNE. Idag (23/8) lämnar Kristdemokraterna i Region Skåne in en motion till regionfullmäktige med rubriken “Digitalisering av SIP”. SIP står för samordnad [...]