Gilbert Tribo

Mörka framtidsutsikter

5 september 2017

VÄRNA SKÅNE. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kört Region Skånes ekonomi i botten. Helårsprognosen för 2017 visar att verksamheten gör av med 1,3 miljarder [...]

Allians för Skåne i Almedalen

7 juli 2017

VÄRNA SKÅNE. Almedalsveckan är snart över. Här följer Youtube-länkar till några av Allians för Skånes representanters framträdanden under veckan. Den svenska [...]

Hellre helikopter än dyra plan

20 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Turerna fortsätter kring Kommunalförbundet ambulansflyg. Vid dagens regionfullmäktigemöte beslutades så till slut att Region Skåne ska låna ut mer än [...]
1 2 3 9