frihet

Gunnar Hökmark: ”Valets vägval”

6 juli 2018

KRÖNIKA. Valet handlar om vägval för det svenska samhällets utveckling, inte om hur man bäst markerar avstånd mot Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Det är [...]

Oförändrad skatt i Skåne

6 oktober 2017

VÄRNA SKÅNE. Det blev majoritet i region Skånes styrelse för att föreslå oförändrad skattesats på 10,69 skattekronor. Därmed röstades Socialdemokraternas och [...]