ehälsa

E-hälsa är en trygghetsfråga

29 december 2016

DEBATT. E-hälsa kan för många äldre vara skillnaden mellan att behöva vistas på ett sjukhus, göra många besök på vårdcentralen och att få vara hemma vilket ofta [...]

Ta sjukvården in i framtiden

13 maj 2016

DEBATT. I går beslutade regionstyrelsen i Region Skåne om att anta en e-hälsostrategi för att ta sjukvården i Skåne in i framtiden. Sjukvården i Region Skåne ska [...]

Allians för Skåne förbättrar Sus

22 april 2016

DEBATT. Mer eHälsa, bättre vård för KOL- och hjärtsviktspatienter, bättre omhändertagande av kroniskt sjuka, och bättre nyttjande av operationssalar är några av de [...]