Decemberöverenskommelsen

Avliva Reepaluutredningen

19 oktober 2015

Vänsterpartiet gick 2014 till val på att stoppa vinster i välfärden. Fast bara privata vinster. Och bara sådana som är kopplade till traditionellt kvinnodominerade [...]