csk

Bättre personalvård

22 april 2016

VÅRDA SKÅNE. Sjuksköterskor runt om i Region Skåne säger nu upp sig i protest mot sina arbetsvillkor. Samtidigt köper regionen in mer personaltjänster från [...]

Varför begränsa insynen i robotfrågan?

10 februari 2016

Vi tycker att fattade beslut ska genomföras. Vi tycker dessutom att beslut ska hanteras och protokollföras så att medborgarna kan granska och följa upp vad som har hänt. [...]

Operationsrobot i Kristianstad?

1 november 2015

Centralsjukhuset i Kristianstad. På ett extrainsatt sammanträde i Sjukvårdsnämnd KRYH, som ansvarar för driftsledning av sjukvården i östra Skåne, tog Alliansen [...]