Caroline Wessel

S och MP ger unga en fot ut

20 oktober 2017

VÄRNA SKÅNE. Personalnämnden i Region Skåne beslöt i veckan (17/10) att utöka andelen extratjänster, en statligt finansierad åtgärdsanställning som riktar sig [...]

Kommunikation är A och O

15 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Språkförbistring kan vara kul, men är i verkligheten oftast bara ett problem. – När personal och patienter inte förstår varandra hotar det säkerheten [...]

SD vill inte ge äldre mer makt

28 februari 2017

VÄRNA SKÅNE. Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde på regionfullmäktige i dag (28/2) att inte ge Region Skånes [...]

Äntligen kommer Region Skåne till skott

6 februari 2017

Kb 170204. DEBATT. För två år sedan föreslog vi att Region Skåne ska inleda ett samarbete om personalförsörjning med Försvarsmakten. Regionen och Försvaret är två [...]

Personalpolitik ”von oben” av Styret

7 december 2016

VÄRNA SKÅNE. En av Region Skånes viktigaste framtidsutmaningar är att säkra kompetensförsörjningen. För att lyckas med detta krävs bland annat att regionen är en [...]

Minska antalet bisysslor

31 augusti 2016

VÄRNA SKÅNE. Personalnämnden i Region Skåne har i dag uttryckt en önskan om att bisysslor ska redovisas i förvaltningarnas verksamhetsberättelser och finnas med i [...]

Bättre beredskap med militärt samarbete

1 juni 2016

DEBATT. I förra veckan (25/5) beslöt personalnämnden i Region Skåne att inleda ett samarbete med militären. Det var helt i enlighet med det förslag som vi lade för mer [...]
1 2 3