Carl Johan Sonesson

Oroväckande prognos för Region Skåne

14 mars 2018

VÄRNA SKÅNE. Uppföljningen i Region Skåne efter de två första månaderna 2018 har nu publicerats. Prognosen för hela året indikerar ett resultat som är 1,4 miljarder [...]

Varför så dystra, MP?

7 mars 2018

DEBATT. Hur människor kan ta sig från en plats till en annan hänger ihop med politiska prioriteringar, skriver miljöpartisterna Märta Stenevi, Marcus Friberg och Emma [...]

Akut att rädda Hälsostaden

16 februari 2018

VÅRDA SKÅNE. Socialstyrelsen har presenterat sin granskning av tillgängligheten i hälso- och sjukvården. En del i detta är hur lång genomsnittsväntetiden på landets [...]

Moderat samarbete för trygghet

2 februari 2018

VÅRDA SKÅNE. På torsdagen träffade Carl Johan Sonesson (M), 2 vice ordförande i Region Skånes styrelse, i Malmö Malin Wengholm, ordförande i styrelsen för Region [...]
1 2 3 4 5 26