bokslut

Positivt, utan skattehöjning

24 januari 2018

VÄRNA SKÅNE. Region Skånes preliminära bokslut för 2017 presenterades på tisdagen (23/1). Det visar ett resultat som är 137 miljoner kronor sämre än budget, en [...]

”Alliansen var guldet”

28 april 2015

Region Skånes bokslut för 2014 visar ett plus på 647 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. Detta trots att det nytillträdda Styret i [...]

”Jag oroas över ekonomin”

24 februari 2015

Under hela valåret 2014 krävde den socialdemokratiska regionpolitikern Henrik Fritzon en skattehöjning i Region Skåne. Ja, han gjorde det till och med ett litet tag efter [...]