Båstad

Säkrare vård med bedömningsbilar

27 april 2015

Ambulansernas insatstider i Skåne är generellt sett mycket goda. Ambulanssjukvården fungerar överlag bra. Med nya metoder, som dynamisk dirigering, har tiderna pressats. [...]