återremiss

Återremiss igen, och igen, och igen

24 november 2015

Det extrainsatta sammanträdet med regionstyrelsen före dagens regionfullmäktige (24/11) hade utöver det sent hanterade Trafikförsörjningsprogrammet, som var uppe efter [...]