återbruk

Gör det enklare att återbruka möbler

31 mars 2017

VÄRNA SKÅNE. Centerpartiet i Region Skåne har lämnat in en motion om att införa ett återbrukssystem för möbler och kontorsinredning i Region Skåne. De möbler som [...]